image with computer and judge hammer

Rozhodnutí

Rozhodnutí č. Datum Odkaz Shrnutí
00013 8.10.2010 Rozhodčí nález
00001 10.11.2010 Rozhodčí nález
00019 01.12.2010 Rozhodčí nález
00015 11.02.2011 Rozhodčí nález
00024 22.02.2011 Rozhodčí nález
00030 22.02.2011 Rozhodčí nález
00047 21.04.2011 Rozhodčí nález
00026 11.05.2011 Rozhodčí nález
00044 11.05.2011 Rozhodčí nález
00042 11.05.2011 Rozhodčí nález
00060 24.06.2011 Rozhodčí nález
00018 22.07.2011 Rozhodčí nález
00052 29.08.2011 Rozhodčí nález
00080 27.09.2011 Rozhodčí nález
00059 18.10.2011 Rozhodčí nález
00041 18.10.2011 Rozhodčí nález
00087 1.11.2011 Rozhodčí nález
00081 10.11.2011 Rozhodčí nález
00086 21.11.2011 Rozhodčí nález
00106 1.2.2012 Rozhodčí nález
00089 1.2.2012 Rozhodčí nález
00097 1.2.2012 Rozhodčí nález
00077 23.3.2012 Rozhodčí nález
00095 18.4.2012 Rozhodčí nález
00112 18.4.2012 Rozhodčí nález
00115 18.4.2012 Rozhodčí nález
00129 10.5.2012 Rozhodčí nález
00128 16.7.2012 Rozhodčí nález
00130 16.7.2012 Rozhodčí nález
00132 16.7.2012 Rozhodčí nález
00133 16.7.2012 Rozhodčí nález
00136 16.7.2012 Rozhodčí nález
00135 17.7.2012 Rozhodčí nález
00138 3.8.2012 Rozhodčí nález
00152 13.8.2012 Rozhodčí nález
00171 16.8.2012 Rozhodčí nález
00155 11.10.2012 Rozhodčí nález
00149 2.11.2012 Rozhodčí nález
00175 2.11.2012 Rozhodčí nález
00176 2.11.2012 Rozhodčí nález
00163 7.11.2012 Rozhodčí nález
00186 17.3.2013 Rozhodčí nález
00195 23.8.2013 Rozhodčí nález
00191 5.9.2013 Rozhodčí nález
00118 15.10.2013 Rozhodčí nález
00204 15.10.2013 Rozhodčí nález
00210 15.10.2013 Rozhodčí nález
00212 15.10.2013 Rozhodčí nález
00218 15.10.2013 Rozhodčí nález
00232 07.02.2014 Rozhodčí nález
00237 07.02.2014 Rozhodčí nález
00233 07.02.2014 Rozhodčí nález
00262 09.04.2014 Rozhodčí nález
00267 09.04.2014 Rozhodčí nález
00256 09.04.2014 Rozhodčí nález
00266 16.07.2014 Rozhodčí nález
00273 16.07.2014 Rozhodčí nález
00284 16.07.2014 Rozhodčí nález
00292 16.07.2014 Rozhodčí nález
00303 15.10.2014 Rozhodčí nález
00287 17.08.2015 Rozhodčí nález
00347 17.08.2015 Rozhodnutí
00354 12.04.2016 Rozhodnutí
00365 12.04.2016 Rozhodnutí
00369 19.04.2016 Rozhodnutí
00373 26.07.2016 Rozhodnutí
00379 26.07.2016 Rozhodnutí
00384 26.07.2016 Rozhodnutí
00387 26.07.2016 Rozhodnutí
00394 30.08.2016 Rozhodnutí
00395 30.08.2016 Rozhodnutí
00403 05.10.2016 Rozhodnutí
00404 19.10.2016 Rozhodnutí
00402 29.12.2016 Rozhodnutí
00411 29.12.2016 Rozhodnutí
00400 5.1.2017 Rozhodnutí
00408 5.1.2017 Rozhodnutí
00412 5.1.2017 Rozhodnutí
00391 6.1.2017 Rozhodnutí
00431 16.1.2017 Rozhodnutí
00420 7.3.2017 Rozhodnutí
00452 8.6.2017 Rozhodnutí
00463 8.6.2017 Rozhodnutí
00459 13.3.2018 Rozhodnutí
00460 13.3.2018 Rozhodnutí
00465 13.3.2018 Rozhodnutí
00470 13.3.2018 Rozhodnutí
00477 13.3.2018 Rozhodnutí
00481 13.3.2018 Rozhodnutí
00484 13.3.2018 Rozhodnutí
00487 13.3.2018 Rozhodnutí
00493 13.3.2018 Rozhodnutí
00511 13.3.2018 Rozhodnutí
00503 16.3.2018 Rozhodnutí
00548 25.9.2018 Rozhodnutí
00577 2.5.2019 Rozhodnutí
00399 27.4.2020 Rozhodnutí
00522 27.4.2020 Rozhodnutí
00535 27.4.2020 Rozhodnutí
00542 27.4.2020 Rozhodnutí
00543 27.4.2020 Rozhodnutí
00544 27.4.2020 Rozhodnutí
00545 27.4.2020 Rozhodnutí
00550 27.4.2020 Rozhodnutí
00552 27.4.2020 Rozhodnutí
00554 27.4.2020 Rozhodnutí
00557 27.4.2020 Rozhodnutí
00559 27.4.2020 Rozhodnutí
00564 27.4.2020 Rozhodnutí
00566 27.4.2020 Rozhodnutí
00569 27.4.2020 Rozhodnutí
00571 27.4.2020 Rozhodnutí
00572 27.4.2020 Rozhodnutí
00573 27.4.2020 Rozhodnutí
00574 27.4.2020 Rozhodnutí
00580 27.4.2020 Rozhodnutí
00587 20.5.2019 Rozhodnutí V průběhu řízení bylo prokázáno, že sporné doménové jméno bylo registrováno bez předchozí dohody s Navrhovatelem (3.4.1. Pravidel ADR) a používáno k získávání uživatelů za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli (3.4.4. Pravidel ADR). Sporné doménové jméno tak nebylo užíváno v dobré víře.
00588 27.4.2020 Rozhodnutí
00592 27.4.2020 Rozhodnutí
00594 27.4.2020 Rozhodnutí
00596 20.5.2019 Rozhodnutí

Otázka pasivní legitimace Odpůrce - Odpůrcem je držitel doménového jména zapsaný v registru správce domény.cz CZ.NIC.
Odpůrce registroval sporná doménová jména s cílem využití možné záměny s Navrhovatelem.

00608 27.4.2020 Rozhodnutí
00623 30.4.2020 Rozhodnutí

Podle zjištění Experta bylo prokázáno tvrzení Navrhovatele, že mu dne 14. srpna 2018 byla doručena nabídka odkupu (dohody o možnosti využívání) sporného doménového jména, dopisem ze dne 9. srpna 2018, napsaným zřejmě hned následující den poté, co bylo sporné doménové jméno registrováno. Jde zcela nepochybně o typický případ spekulativní registrace (tzv. cybersquattingu).

00624 27.4.2020 Rozhodnutí
00625 27.4.2020 Rozhodnutí
00626 27.4.2020 Rozhodnutí
00630 27.4.2020 Rozhodnutí
00631 24.11.2020 Rozhodnutí
00632 24.11.2020 Rozhodnutí
00634 24.11.2020 Rozhodnutí
00644 24.11.2020 Rozhodnutí
00646 24.11.2020 Rozhodnutí
00648 23.1.2020 Rozhodnutí Odpůrce brání Navrhovateli, vlastníku mezinárodní ochranné známky chráněné na území České republiky, užívat chráněné označení v prostředí internetu a brání Navrhovateli v efektivní nabídce a prodeji jeho výrobků pod spornou doménou. Takové jednání je užíváním sporné domény nikoliv v dobré víře.
00649 24.11.2020 Rozhodnutí
00652 24.11.2020 Rozhodnutí
00654 24.11.2020 Rozhodnutí
00656 24.11.2020 Rozhodnutí
00658 24.11.2020 Rozhodnutí
00668 24.11.2020 Rozhodnutí
00670 24.11.2020 Rozhodnutí
00672 24.11.2020 Rozhodnutí
00676 24.11.2020 Rozhodnutí
00679 24.11.2020 Rozhodnutí
00681 24.11.2020 Rozhodnutí
00684 24.11.2020 Rozhodnutí
00693 4.6.2020 Rozhodnutí

Odpůrce brání Navrhovateli, vlastníku slovní mezinárodní Ochranné známky ######### chráněné na území České republiky, užívat chráněné označení <#########> v prostředí internetu a brání Navrhovateli v efektivní nabídce a prodeji jeho výrobků pod spornou doménou.

00696 24.11.2020 Rozhodnutí
00699 24.11.2020 Rozhodnutí Navrhovatel prokázal, že je majitelem slovních ochranných známek, které Expert shledal za zaměnitelné se sporným doménovým jménem. Navrhovatel dále uvedl a prokázal skutečnosti nasvědčující tomu, že doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by Odpůrce měl k doménovému jménu nebo Chráněnému označení právo dle článku 3.3. Pravidel ADR. Odpůrce zároveň existenci takového práva neprokázal. Navrhovatel současně prokázal, že doménové jméno bylo Odpůrcem registrováno a užíváno nikoliv v dobré víře. 
00704 24.11.2020 Rozhodnutí
00706 24.11.2020 Rozhodnutí
00712 24.11.2020 Rozhodnutí
00716 24.11.2020 Rozhodnutí
00718 24.11.2020 Rozhodnutí
00721 24.11.2020 Rozhodnutí
00722 14.12.2020 Rozhodnutí

Vyjádření a další tvrzení Stran uvedená nad rámec Návrhu a Vyjádření k němu obsažená ve výše zmíněných podáních Expert s odkazem na UDRP jurisprudenci nezohlednil. Po procesní stránce se Expert dále věnoval otázce pasivní legitimace v ADR řízení.

Pro zhodnocení využívání sporného doménového jména Expert aplikoval Oki data test vyplývající z ustálené UDRP jurisprudence.

00729 20.10.2020 Rozhodnutí 00729

Navrhovatel je vlastníkem řady ochranných známek, zapsaných pro software. Tyto ochranné známky Navrhovatele byly registrovány až po registraci sporného doménového jména. 

Bylo proto nutné posoudit, zde je sporné doménové jméno shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel ve smyslu článku 2.3 pravidel ADR. Přihláška ochranné známky registrované ve Spojených státech amerických byla podána sice 12 dní před registrací sporného doménového jména, nicméně Navrhovatel od dubna 2012 vystupoval pod obchodním jménem jeho právního předchůdce a díky tomu obchodní označení Navrhovatele získalo celosvětově dobré jméno a známost nejpozději od srpna 2012. 

Sporné doménové jméno je tak plně zaměnitelné ve smyslu článku 3.1. Pravidel ADR a jde o kolizi s Chráněným označením, ve smyslu článku 2.3 pravidel ADR. 

Odpůrce sporné doménové jméno dlouhodobě nevyužívá a sporná doména je nyní nasměrována na registrátora, když předtím obsahovala odkaz na Odpůrce a nabídku k prodeji.

Odpůrce neprokazoval, že je jakkoli spřízněn s Navrhovatelem, nedisponuje žádnými právy k Ochranným známkám nebo jinými právy, která by ho opravňovala k registraci předmětného sporného doménového jména, není obecně znám pod označením, nesvědčí mu ani Chráněné označení, dle článku 3.3.3 Pravidel ADR, nezískal práva k ochranným známkám, nemohl ani tvrdit, že užívá sporné doménové jméno k poctivým účelům, sporné doménové jméno je v současné době pouze pasivně drženo, což je zjevně protiprávní, protože by nabídka prodeje prostřednictvím sporného doménového jména představovala a i nadále představuje nabídku zboží nebo služeb činěnou ve zle víře. 

Pravidla ADR nestanoví jednoznačná kritéria, jak usuzovat na registraci nikoliv v dobré víře a pouze v čl. 3.4 Pravidel ADR jsou uvedeny některé případy, kdy může být na nedostatek dobré víry usuzováno. Jedním z nich je skutečnost, že doménové jméno, které je shodné či zaměnitelné s chráněnými právy třetí strany, jeho držitel (Odpůrce) jej nijak neužívá nebo jej užívá jen zdánlivě či „na oko“. Může jít o situaci, kdy držitel doménového jména nechce investovat čas, úsilí a případně prostředky do řádného užívání doménového jména, u kterého očekává, že jej – pokud možno za úplatu – převede vlastníkovi dotčeného chráněného označení. 
Protože Odpůrce zaslal Navrhovateli nabídku na prodej sporného doménového jména, jde zcela nepochybně o typický případ spekulativní registrace (tzv. cybersquattingu). 
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o bezplatném převodu sporného doménového jména na Navrhovatele.

00746 14.12.2020 Rozhodnutí

Odpůrce je držitelem řady další doménových jmen registrovaných v doméně nejvyššího řádu .cz, které kolidují s ochrannými známkami dalších osob. Expert tak konstatuje, že Navrhovatel prokázal Odpůrcův záměr (schéma jednání) registrovat si doménová jména, která jsou shodná s Chráněnými označeními třetích osob, a bránit tak těmto osobám použít tato Chráněná označení v rámci odpovídajících doménových jmen. 

00760 29.1.2021 Rozhodnutí

 

00762 27.6.2022 Rozhodnutí

Skutečnost, že slovní prvek, který je obsažen v doménovém jméně, neobsahuje na rozdíl od české slovní ochranné známky háček nad písmenem „x“ je pro posouzení shodnosti irelevantní, neboť Pravidla registrace domén .cz neumožňují, aby název domény druhého řádu obsahoval českou diakritiku.

00781

Je zřejmé, že na doménová jména se vzhledem k jejich specifické povaze neuplatní institut vydržení a vzhledem k tomu, že jednání Odpůrce stále trvá, nemůže dojít ani k promlčení nároku Navrhovatele na převod sporného doménového jména. Uvažovat by snad bylo možno o analogické aplikaci ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, dle níž by pak nárok na převod sporného doménového jména mohl být vyloučen v případě, že bylo užíváno s vědomím Navrhovatele po dobu delší než 5 let, v řízení však nebylo ani tvrzeno ani prokázáno, kdy se Navrhovatel dozvěděl o registraci sporného doménového jména. 

00782 6.4.2021 Rozhodnutí

Odpůrce brání registrací sporné domény Navrhovateli, vlastníku Ochranných známek chráněných na území České republiky, užívat chráněné označení v prostředí internetu a brání Navrhovateli v efektivní nabídce a prodeji jeho výrobků pod spornou doménou.

00787 18.5.2021 Rozhodnutí

Navrhovatel neprokázal, že Jméno domény je shodné či zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

00793 6.8.2021 Rozhodnutí

Jak ochranná známka, tak obchodní firma je Chráněným označením ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR, přičemž není výslovně vyžadováno, aby taková chráněná označení byla zapsána v České republice.

00798 10.8.2021 Rozhodnutí 

V případě nezapsaných označení musí jít zejména o označení, které jsou stejně jako ochranná známka schopna plnit základní identifikační funkci, tedy identifikovat původ výrobků nebo služeb označených takovým nezapsaným označením. Vznik práv k nezapsanému označení není podmíněn formálním zápisem, ale užíváním v obchodním styku, přičemž práva k nezapsanému označení vznikají oprávněnému uživateli takového označení.

00799 12.5.2021 Rozhodnutí

Informace o vztahu mezi držitelem domény a vlastníkem chráněného označení musí být výrazná a zároveň jednoznačná. Na webových stránkách umístěných pod Jménem domény není uvedena žádná informace o vztahu mezi Navrhovatelem a Provozovatelem. Informace o tom, že webové stránky provozuje Provozovatel, tuto podmínku nesplňuje.

00810 12.8.2021 Rozhodnutí

Odpůrce zasáhl do práv Navrhovatele, který měl výhradní právo obchodovat zboží značky obsažené ve sporném doménovém jméně na území České republiky.

00866 2.5.2022 Rozhodnutí

Ačkoliv doménové jméno ze své čistě textové podstaty nemůže být shodné s kombinovanou ochrannou známkou obsahující vedle textových i obrazové prvky, lze uzavřít, že sporné doménové jméno obsahuje dominantní textové prvky Ochranné známky Navrhovatele a je tak s touto Ochrannou známkou zaměnitelné.

00923 12.12.2022 Rozhodnutí

Expert proto postupoval analogicky podle čl. 4.1.3 Pravidel alternativního řešení sporů a s ohledem na souhlasné vyjádření obou stran s ukončením řízení toto řízení zastavil, a to jako kdyby obě strany dospěly k dohodě o smírném řešení sporu.

00924 12.1.2023 Rozhodnutí

Povinnost tvrzení a povinnost důkazní tedy stíhá strany sporu. Expert má pak zejména zajistit, aby řízení vedlo k jeho rychlému řešení, čehož projevem je i skutečnost, že má spor rozhodnout a zaslat Správci písemné vyhotovení svého rozhodnutí nejpozději ve lhůtě třiceti dní od data svého jmenování. S ohledem na tyto zásady včetně zásady procesní ekonomie a časové mantinely řízení by bylo v rozporu s jeho charakterem, aby Expert vyzýval strany k doplnění jejich tvrzení a doložení důkazů, neboť takovýto postup by mohl vést k jeho neúměrnému prodlužování.

00928 1.3.2023 Rozhodnutí

Není rozhodné, že jedna z ochranných známek Navrhovatele má kombinovaný charakter (k této okolnosti nelze v doménových sporech přihlížet, protože grafické prvky ochranných známek nelze v doménových jménech nijak zohlednit). Ve stadiu posuzování shodnosti či zaměnitelnosti sporného doménového jména s ochrannými známkami nelze přihlížet ani k zápisné nezpůsobilosti ochranných známek pro jejich popisný charakter. Rozlišovací způsobilost ochranných známek sice může mít vliv na posouzení Odpůrcova práva ke spornému doménovému jménu či jeho jednání ve zlé víře, avšak dle názoru Experta tento argument Odpůrce není důvodný, když dovozuje popisnost tohoto pojmu v německém jazyce, který pro posuzování zápisné způsobilosti českých ochranných známek není rozhodný a v českém jazyce tento pojem používán není. 

00930 1.2.2023 Rozhodnutí

Expert dospěl k závěru, že užíváním chráněného označení ve sporném doménovém jméně, aniž by byla řádně splněna informační povinnost ve vztahu k návštěvníkům webových stránek umístěných na sporné doméně o vztahu k Navrhovateli, došlo k naplnění předpokladů užívání doménového jména ve zlé víře.

Platforma: