image with computer and judge hammer

Výpočet poplatků

Jsem
Typ panelu, který upřednostňuji
Typ panelu, který navrhovatel upřednostňuje
Typ panelu, který preferuje odpůrce
Typ panelu, který upřednostňuji
Počet doménových jmen ve stížnosti Do jedné žaloby můžete zahrnout více než jedno doménové jméno, a to pouze v případě, že strany a jazyk řízení jsou stejné.
Výpočet

Sazebník

Poplatky hrazené stranou

81 000 K

104 000 K

122 000 K

142 000 K

163 000 K

184 500 K

Bude rozhodnuto po porads RS

Odmna RS

18 000 K

23 500 K

28 500 K

34 000 K

39 000 K

44 500 K

Odmny Expertm

pedsedající spolurozhodující

16 000 K

21 000 K

23 500 K

27 000 K

31 000 K

35 000 K

31 000 K

38 500 K

46 500 K

54 000 K

62 000 K

70 000 K

Panel Expertcelkem

63 000 K

80 500 K

93 500 K

108 000 K

124 000 K

140 000 K

Poet sporných doménových jmen,
která jsou p
edmtem Návrhu

1 až 5 doménových jmen

6 až 10 doménových jmen

11 až 20 doménových jmen

21 až 30 doménových jmen

31 až 40 doménových jmen

41 až 50 doménových jmen

51 nebo více doménových jmen

Poplatky hrazené stranou

34 000 K

42 000 K

50 000 K

57 500 K

65 500 K

73 500 K

Bude rozhodnuto po porads RS

Odmna RS

10 500 K

13 500 K

16 000 K

18 500 K

21 000 K

23 500 K

Odmna jedinému Expertovi

23 500 K

28 500 K

34 000 K

39 000 K

44 500 K

50 000 K

Poet sporných doménových jmen, která jsou pedmtem Návrhu

1 až 5 doménových jmen

6 až 10 doménových jmen

11 až 20 doménových jmen

21 až 30 doménových jmen

31 až 40 doménových jmen

41 až 50 doménových jmen

51 nebo více doménových jmen

Vysvtlivky:

  1. Všechny poplatky jsou uvádné v KvetnDPH z odmn Expert. Rozhodí soud není plátcem DPH.

  2. Poplatky za nkolik doménových jmen se použijí pouze pi ešení sporu, kde jsou Stranami tentýž Navrhovatel a tentýž Odprce.

  3. Všechny poplatky jsou splatné bankovním pevodem na níže uvedený úet Rozhodího soudu pi Hospodáské komoe R

a Agrární komoe R: IBAN CZ24 0600 0000 0003 5941 3004, BIC: AGBACZPP, . ú. 359 413 004, kód banky 0600, název útu: Rozhodí soud

pi Hospodáské komoe R a Agrární komoe R, Banka: MONETA Money Bank, a.s., Vyskoilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 – Michle, varia- bilní symbol = íslo sporu.

Platforma: