image with computer and judge hammer

O Rozhodčím soudu

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Sídlo: Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
Tel: +420 222 333 340
E-mail: praha@soud.cz
Datová schránka ID: db4dty7
IČO: 48135313
ARES

Již od roku 1949 patří náš stálý rozhodčí soud k nejvýznamnějším mezinárodním arbitrážním institucím a svým přístupem k moderním trendům arbitráže je v evropském i celosvětovém měřítku pozitivně vnímaný jako subjekt schopný transparentně a kvalitně administrovat jemu příslušné spory.

Předsednictvo Rozhodčího soudu

V čele Rozhodčího soudu zasedá předsednictvo tvořené třinácti odborníky na rozhodčí řízení. Předsednictvo do čela Rozhodčího soudu volí předsedu a místopředsedy.

Současné složení Předsednictva Rozhodčího soudu:

Předseda:
JUDr. Juraj Szabó, Ph.D.

Místopředsedové:
JUDr. František Honsa, Ph.D.
JUDr. Petr Hostaš
JUDr. Alexandr Mareš, Ph.D.
Mgr. Radek Pokorný

Členové předsednictva:
JUDr. Martin Aschenbrenner, LL. M, Ph.D.
JUDr. Petr Bříza, LL. M, Ph.D.
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
JUDr. Pavel Hrášek
JUDr. Nikola Kubálková
JUDr. Ing. Ján Lučan, Ph.D.
Ing. Jan Ptáček, CSc.
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.

Tajemník Rozhodčího soudu

Každodenní činnost rozhodčího soudu a dohled nad řádným vedením rozhodčích řízení vykonává tajemník rozhodčího soudu. 

Tajemnicí Rozhodčího soudu je JUDr. Lenka Schäfer (rozená Náhlovská), Ph.D.

Oddělení pro řešení doménových sporů

Pro řešení sporů o doménová jména vytvořil Rozhodčí soud specializované oddělení, které se věnuje výhradně této online formě alternativního řešení sporů. 

Aktuální složení našeho doménového teamu naleznete v sekci Kontakty.

Platforma: