image with computer and judge hammer

O Správci doménových sporů

Rozhodčí soud

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky byl založen v r. 1949 jako Rozhodčí soud při Československé obchodní komoře. Později v r. 1980 byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s účinností od 1. ledna 1995 došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Správce). Přes uvedené změny názvu jde stále o týž soud, který si vydobyl za dobu své existence významné postavení zejména mezi evropskými rozhodčími soudy. Velké vážnosti se však těší i mimo evropský kontinent, neboť jsou před ním rozhodovány spory subjektů z celého světa.

Až do roku 1994 bylo rozhodčí řízení omezeno výhradně na mezinárodní obchodní spory a Rozhodčí soud se proto profiloval spíše jako mezinárodní rozhodčí soud, zákon o rozhodčím řízení (zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, s účinností od 1. ledna 1995) však zavedl rozhodčí řízení coby způsob rozhodování jak pro mezinárodní, tak pro vnitrostátní spory.

Rozhodčí soud jako správce sporů o doménová jména

Po zavedení národní domény .cz se u Rozhodčího soudu (Správce) začaly od roku 2004 rozhodovat doménové spory, čímž se otevřela nová oblast zaměření Rozhodčího soudu. V roce 2005 získal soud možnost soudit spory o domény .eu, v roce 2008 pak byl celosvětovým "správcem" internetu, sdružením ICANN, schválen jako sudiště pro doménová jména generické úrovně .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, .travel a další (více zde). Od roku 2009 soudí také spory o domény .co.nl. a co.no.

Rozhodčí řízení o doménová jména nejvyšší úrovně .cz administruje Rozhodčí soud na tomto portálu. Celé řízení probíhá online, je rychlé a efektivnější, než řízení před obecnými soudy. 

Statistika sporů o doménová jména nejvyšší úrovně .cz 

 

O doménu .cz (po účinnosti Řádu .cz)

2010

9

2011

28

2012

22

2013

21

2014

15

2015

11

2016

23

2017

27

2018

23

2019

31

2020

34

2021

26

2022

29

2023

32

Platforma: