image with computer and judge hammer

Rozhodnutí

Rozhodnutí č. Datum vydání rozhodnutí Sporné doménové jméno Odkaz Shrnutí/výběr z rozhodnutí
CAC-ADRCZ-001014 6.5.2024 britkrmivo.cz  Rozhodnutí Odpůrce ve svém vyjádření uvedl, že o držbě sporného doménového jména nic neví, nemá zájem být jeho držitelem a ani k němu nemá žádná práva nebo oprávněné zájmy. Odpůrce rovněž uvedl, že při převodu registrace sporného doménového jména na Odpůrce byly zneužity identifikační údaje Odpůrce.
CAC-ADRCZ-001012  23.5.2024 jacobfx.cz, jackobfx.cz, jakubkania.cz, radekbabcan.cz Rozhodnutí

V řízení bylo prokázáno, že se Odpůrce jednáním spočívajícím v registraci doménového jména dopustil neoprávněného zásahu do práv navrhovatelů k ochraně jména a příjmení a pseudonymu.

Dle článku 6 odst. 3 Řádu se může návrh týkat více než jednoho doménového jména pokud jsou totožné Strany. Expert má za prokázané, že v posuzovaném případě jsou oba navrhovatelé úzce spojeni ve svém podnikaní. Odpůrce v řízení sdělil svůj úmysl poškodit prostřednictvím sporných doménových jmen hospodářskou činnost, a to jak samotných navrhovatelů jakožto fyzických osob (zejména poškozením jejich pověsti), tak společností v nichž oba navrhovatelé společně působí. Odpůrce mezi těmito navrhovateli nečinil žádného rozdílu a považoval je za jeden společný subjekt, kdy ve stejný den si zaregistroval všechna sporná doménová jména, a to za účelem poškození hospodářské činnosti obou navrhovatelů jako celku. Z těchto důvodů, proto považuje Expert oba navrhovatele za jednu společnou stranu, kdy v důsledku užívání byť jen jednoho sporného doménového jména Odpůrcem, by nevznikla škoda jen jednomu z navrhovatelů, ale oběma zároveň. 

Platforma: