image with computer and judge hammer

Nápověda

Nápověda

Obecné

Před zahájením řešení sporu doporučujeme pročíst Řád pro řešení sporů o domény .cz platný od 1. března 2015. Rovněž doporučujeme prostudovat Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidla alternativního řešení sporů v platnosti od 15. května 2016. Další obecné informace o řešení sporů o doménová jména naleznete na stránkách sdružení CZ.NIC.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR slouží jako Správce sporu. V zájmu nestrannosti není oprávněn poskytovat právní rady stranám.

Návody

Jak zahájit řešení sporu o doménové jméno (pro Navrhovatele)

Návod jak vyplnit Vyjádření k Návrhu (pro Odpůrce)

Často kladené otázky

Zde je seznam deseti často kladených otázek a odpovědí na ně.

1. Chci zahájit řešení sporu o doménové jméno s koncovkou .CZ. Co mám dělat?

Pro zahájení řešení sporu je nejprve nutné si na naší on-line platformě zřídit uživatelský účet. Poté je možné zahájit řešení sporu pomocí on-line formuláře. Udělali jsme pro vás návod, který vás provede zřízením účtu a podáváním formuláře Návrhu.

2. Jak dlouho zpravidla řešení sporu trvá?

Řešení sporu zpravidla trvá čtyři měsíce od podání Návrhu do vyhotovení Rozhodnutí.

3. Jak můžu zaplatit poplatky za řešení sporu?

V současné době akceptujeme pouze platby převodem na účet. Více informací naleznete v sekci Sazebník.

4. Mohu v řešení sporu nárokovat ušlý zisk nebo náklady na zastupování?

Ne.

5. Jaké mohu uplatňovat nároky?

V rámci řešení sporu je možné uplatňovat buď zrušení registrace, kdy bude aktuální registrace zrušena a doménové jméno bude dáno volně k registraci, nebo lze uplatňovat převod domény, kdy doménové jméno bude převedeno na Navrhovatele.

6. Může Odpůrce během sporu sporné doménové jméno používat?

Ano. Do doby vyhotovení Rozhodnutí je sporné doménové jméno stále v držení Odpůrce, který může doménové jméno užívat.

7. Může Odpůrce během řešení sporu převést doménové jméno?

Ano. Jediným způsobem, jak v tomto Odpůrci zabránit, zažádat o blokaci doménového jména. Formulář naleznete zde.

8. Kdo bude spor posuzovat?

Spor bude posuzovat Expert, který bude na základě rotačního principu vybrán Správcem ze seznamu Expertů.

9. Mohu nějak ovlivnit výběr Experta?

Pouze v případě, že má daný spor rozhodovat tříčlenný panel Expertů. V takovém případě může každá ze sporných stran jmenovat jednoho Experta, přičemž předsedajícího Experta jmenuje Správce. Experty je třeba vybírat z příslušného seznamu Expertů.

10. Co když nesouhlasím se jmenováním konkrétního Experta?

Poté, co Expert přijme své jmenování na platformě, dostanou strany prostor vyjádřit se k jeho jmenování.

Stále jste nenalezli odpovědi na své otázky?

Máte-li nějaké další otázky, nebo chcete-li nám zanechat zpětnou vazbu, napiště nám email na adresu info@adr.eu 

Je váš problém naléhavý? Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 222 333 340, popř. kontaktujte přímo svého správce sporu.

11. Jak postupovat v případě, že bylo rozhodnuto o převodu doménu na Navrhovatele?

Odpůrce, který nesouhlasí s výsledkem řízení, může rozhodnutí experta napadnout před obecným soudem. CZ.NIC převod domény na základě rozhodnutí uskuteční nejdříve 15 a nejvíce 30 dní od publikace rozhodnutí. O podání žaloby proti rozhodnutí experta je proto nutné CZ.NIC uvědomit.

Navrhovatel, kterému bylo rozhodnutím experta přiznáno právo na převod doménového jména, musí sdružení CZ.NIC sdělit údaje nezbytné pro provedení převodu registrace (identifikační údaje nového držitele, identifikátoru pro převod domény, který novému držiteli sdělí registrátor a informace o novém registrátorovi doménového jména). Rozhodnutí experta obdrží CZ.NIC od Rozhodčího soudu. CZ.NIC provede převod nejdříve 15 dní a nejpozději 30 dní od doby, kdy jsou mu sděleny potřebné údaje.

Platforma: