image with computer and judge hammer

15.04.2020

Opatření tajemníka RS č. 1/2020, o dočasné úpravě Řádu pro řešení sporů o domény.cz („Řád“)

S ohledem na opatření České pošty o dočasném zastavení příjmu zásilek do vybraných zemí, uveřejněné na webových stránkách České pošty: https://www.ceskaposta.cz/omezeni-mezinarodnich-sluzeb je do vybraných zemí (poslední aktualizace 6. 4. 2020) omezeno nebo vyloučeno doručování písemných zásilek (dále jen „Opatření České pošty“). Tento stav platí do odvolání.

Vzhledem k současné situaci a nemožnosti doručovat písemnosti do zemí vyjmenovaných v Opatření České pošty, přijímá Správce tuto dočasnou úpravu Řádu, která doplňuje § 3 odst. 2 Řádu na nezbytně nutnou dobu o bod (iii) následovně:

nebo

(iii) v případě, že postup podle bodu (ii) není z důvodu současné krizové situace spojené s pandemií COVID-19 možný, a to vzhledem k omezení doručování písemností do některých zemí, považuje se oznámení podle § 3 odst. 2 (i) za dostatečné.

Toto opatření tajemníka je v platnosti pouze po dobu trvání omezení uvedených v Opatření České pošty, po odpadnutí popsaných překážek bude zrušeno a ustanovení § 3 odst. 2 Řádu bude navráceno do původního stavu.

09.10.2021

Setkání Expertů pro řešení sporů o domény .CZ a Panelistů pro řešení sporů o domény .EU a UDRP

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR organizuje Setkání Expertů pro řešení sporů o domény .CZ a Panelistů pro řešení sporů o domény .EU a UDRP. Setkání se uskuteční v Kaiserštejnském paláci na Praze 1 dne 23. září 2019. Setkání bude probíhat v angličtině, jakožto pracovním jazyce Expertů a Panelistů. Níže naleznete připojený program letošního setkání.

Program

07.08.2019

Krátké přerušení provozu platformy

Kvůli údržbě platformy dojde od 16. srpna 2019 (pátek) v 16:00 hodin do 17. srpna 2019 (sobota) 16:00 hodin k plánovanému výpadku platformy.
Děkujeme za pochopení.

26.04.2019

Nová bezpečnostní politika

V zájmu zvýšení bezpečnosti našich online platforem došlo k několika drobným úpravám. Z důvodů těchto úprav je možné, že si budete muset nastavit nové přihlašovací údaje v souladu s naší novou bezpečnostní politikou.
V případě, že by Vám úpravy na platformě způsobily jakékoliv technické potíže, obraťte se na nás prostřednictvím emailu info@adr.eu a my Vám rádi pomůžeme.
Děkujeme za pochopení,

ADR team

28.07.2017

Setkání Expertů pro řešení sporů o domény .CZ a Panelistů pro řešení sporů o domény .EU, .EЮ a UDRP

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR organizuje Setkání Expertů pro řešení sporů o domény .CZ a Panelistů pro řešení sporů o domény .EU, .EЮ a UDRP. Setkání se uskuteční v Kaiserštejnském paláci na Praze 1 dne 18. září 2017 a neformální část setkání dne 17. září 2017. Setkání bude probíhat v angličtině, jakožto pracovním jazyce Expertů a Panelistů. V příloze naleznete program. Rozhodčí soud se těší na opětovné setkání se svými Experty a Panelisty v Praze a také na zajímavé prezentace a diskuze k aktuálním otázkám doménových sporů.

Program

25.07.2017

Nové sídlo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Od 25. července 2017 sídlí Rozhodčí soud na nové adrese: Vladislavova 17, Praha 1, 2. patro. Po více než 20 letech na adrese Dlouhá 13, Praha 1, se Rozhodčí soud přestěhoval do zrekonstruovaného prostoru na pražském Novém městě.01.03.2015

50% sleva na poplatku ve sporech o doménu .cz

Rozhodčí soud poskytuje dočasnou 50% slevu na poplatku při podání Návrhu na řešení sporu o doménu .cz. Této akce mohou Navrhovatelé využít do odvolání, nejpozději však do 31. prosince 2015.

Sazebník v plné výši ke stažení naleznete na Sazebník.

Platforma: