image with man pointed .com domain name

Rozhodčí centrum pro doménové spory .CZ

Nacházíte se na online platformě pro řešení sporů o doménová jména národní domény .CZ

Zahájit řešení sporu Řád pro řešení sporů Nápověda

Spory o doménová jména .EU podle pravidel ADR

U Rozhodčího soudu lze řešit i spory pro doménová jména .EU. Proces sporu probíhá na sesterské platformě podle pravidel ADR. Pro vstup na platformu ADR.EU klikněte zde:

Spory o generická doménová jména podle pravidel UDRP

U Rozhodčího soudu lze řešit i spory o domény nejvyšší úrovně (jako .COM, .NET, .ORG a řada dalších). Proces sporu probíhá na sesterské platformě podle pravidel UDRP. Pro vstup na UDRP platformu klikněte zde:

Domovská stránka

Vítejte na webové stránce Správce pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .cz.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR je od roku 2004 sudištěm pro spory o doménová jména .cz. Řešení sporu o tato doménová jména probíhá u Správce dle Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řád).

Řešení sporu je vedeno on-line prostřednictvím zabezpečené platformy, což umožňuje velmi rychlé projednání a vyřešení sporu. Pro podání Návrhu na řešení sporu je nutno se nejprve zaregistrovat v sekci On-line platforma.

Před Správcem lze také řešit spory o doménová jména .EU podle ADR pravidel, stejně jako spory o doménová jména nejvyšší úrovně (např. .com, .net, .org apod.) podle pravidel UDRP.

Kontakt - Správce

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Vladislavova 17
110 00 Praha 1
Česká republika

+420 222 333 340

+420 222 333 341

info@adr.eu

Poznámka k řízení Upozorňujeme Navrhovatele, že doménové jméno během řízení NENÍ AUTOMATICKY BLOKOVÁNO, nýbrž je blokováno až na žádost Navrhovatele doručenou sdružení CZ.NIC v souladu s čl. 20.1 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz účinných od 1.3.2015 – prosím vyplňte zde: https://www.nic.cz/files/nic/doc/20180516_zadost_o_blokaci_cl20.pdf

Novinky

02. 04. 2024

Novelizace Pravidla registrace doménových jmen včetně Pravidel alternativního řešení sporů

02. 04. 2024

Novelizace Pravidla registrace doménových jmen včetně Pravidel alternativního řešení sporů

Zájmové sdružení CZ.NIC novelizovalo s účinností od 1.5.2024 Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz

Hlavní změnou novelizace je zavedení aukce doménových jmen v ccTLD .cz, jejichž registrace vypršela (z důvodu neprodloužení původním držitelem domény). Společně s touto změnou došlo také k nepatrné, ale o to významnější, novelizaci Pravidel alternativního řešení sporů. Konkrétně se jedná o publikaci rozhodnutí, která na základě novelizovaného znění budeme od 1.5.2024 publikovat v plné verzi, pouze s výjimkou osobních údajů fyzických osob.

Ohledně připravovaného projektu aukcí doménových jmen sledujte webové stránky CZ.NIC

11. 01. 2024

Rok 2023 s doménovými spory .cz

11. 01. 2024

Rok 2023 s doménovými spory .cz

Těší nás, že alternativní řešení sporů o doménová jména získává v České republice důvěru, a to nejen účastníků řízení, ale také českých obecných soudů. 

V roce 2023 rozhodl Rozhodčí soud 32 sporů o doménová jména .cz, řízení v ADR jsou stále více využívaná zejména kvůli jejich rychlosti (rozhodnutí do 3 měsíců), flexibilitě a online projednání. Návrh se podává přes online platformu, stejně tak vyjádření držitele domény. Jmenovaný Expert pak rozhodne opět online a po vydání rozhodnutí výkon zajistí sdružení CZ.NIC, takže není potřeba zahajovat řízení exekuční, což také šetří čas a náklady.

Doufáme, že stejně pozitivní bude pro .cz ADR i rok 2024!

15. 04. 2020

Opatření tajemníka RS č. 1/2020, o dočasné úpravě Řádu pro řešení sporů o domény.cz („Řád“)

15. 04. 2020

Opatření tajemníka RS č. 1/2020, o dočasné úpravě Řádu pro řešení sporů o domény.cz („Řád“)

S ohledem na opatření České pošty o dočasném zastavení příjmu zásilek do vybraných zemí, uveřejněné na webových stránkách České pošty: https://www.ceskaposta.cz/omezeni-mezinarodnich-sluzeb je do vybraných zemí (poslední aktualizace 6. 4. 2020) omezeno nebo vyloučeno doručování písemných zásilek (dále jen „Opatření České pošty“). Tento stav platí do odvolání.

Vzhledem k současné situaci a nemožnosti doručovat písemnosti do zemí vyjmenovaných v Opatření České pošty, přijímá Správce tuto dočasnou úpravu Řádu, která doplňuje § 3 odst. 2 Řádu na nezbytně nutnou dobu o bod (iii) následovně:

nebo

(iii) v případě, že postup podle bodu (ii) není z důvodu současné krizové situace spojené s pandemií COVID-19 možný, a to vzhledem k omezení doručování písemností do některých zemí, považuje se oznámení podle § 3 odst. 2 (i) za dostatečné.

Toto opatření tajemníka je v platnosti pouze po dobu trvání omezení uvedených v Opatření České pošty, po odpadnutí popsaných překážek bude zrušeno a ustanovení § 3 odst. 2 Řádu bude navráceno do původního stavu.

Platforma: