image with man pointed .com domain name

Rozhodčí centrum pro doménové spory .CZ

Nacházíte se na online platformě pro řešení sporů o doménová jména národní domény .CZ

Zahájit řešení sporu Řád pro řešení sporů Nápověda

Spory o doménová jména .EU podle pravidel ADR

U Rozhodčího soudu lze řešit i spory pro doménová jména .EU. Proces sporu probíhá na sesterské platformě podle pravidel ADR. Pro vstup na platformu ADR.EU klikněte zde:

Spory o generická doménová jména podle pravidel UDRP

U Rozhodčího soudu lze řešit i spory o domény nejvyšší úrovně (jako .COM, .NET, .ORG a řada dalších). Proces sporu probíhá na sesterské platformě podle pravidel UDRP. Pro vstup na UDRP platformu klikněte zde:

Domovská stránka

Vítejte na webové stránce Správce pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .cz.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR je od roku 2004 sudištěm pro spory o doménová jména .cz. Řešení sporu o tato doménová jména probíhá u Správce dle Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řád).

Řešení sporu je vedeno on-line prostřednictvím zabezpečené platformy, což umožňuje velmi rychlé projednání a vyřešení sporu. Pro podání Návrhu na řešení sporu je nutno se nejprve zaregistrovat v sekci On-line platforma.

Před Správcem lze také řešit spory o doménová jména .EU podle ADR pravidel, stejně jako spory o doménová jména nejvyšší úrovně (např. .com, .net, .org apod.) podle pravidel UDRP.

Kontakt - Správce

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Vladislavova 17
110 00 Praha 1
Česká republika

+420 222 333 340

+420 222 333 341

info@adr.eu

Poznámka k řízení Upozorňujeme Navrhovatele, že doménové jméno během řízení NENÍ AUTOMATICKY BLOKOVÁNO, nýbrž je blokováno až na žádost Navrhovatele doručenou sdružení CZ.NIC v souladu s čl. 20.1 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz účinných od 1.3.2015 – prosím vyplňte zde: https://www.nic.cz/files/nic/doc/20180516_zadost_o_blokaci_cl20.pdf

Novinky

15. 04. 2020

Opatření tajemníka RS č. 1/2020, o dočasné úpravě Řádu pro řešení sporů o domény.cz („Řád“)

15. 04. 2020

Opatření tajemníka RS č. 1/2020, o dočasné úpravě Řádu pro řešení sporů o domény.cz („Řád“)

S ohledem na opatření České pošty o dočasném zastavení příjmu zásilek do vybraných zemí, uveřejněné na webových stránkách České pošty: https://www.ceskaposta.cz/omezeni-mezinarodnich-sluzeb je do vybraných zemí (poslední aktualizace 6. 4. 2020) omezeno nebo vyloučeno doručování písemných zásilek (dále jen „Opatření České pošty“). Tento stav platí do odvolání.

Vzhledem k současné situaci a nemožnosti doručovat písemnosti do zemí vyjmenovaných v Opatření České pošty, přijímá Správce tuto dočasnou úpravu Řádu, která doplňuje § 3 odst. 2 Řádu na nezbytně nutnou dobu o bod (iii) následovně:

nebo

(iii) v případě, že postup podle bodu (ii) není z důvodu současné krizové situace spojené s pandemií COVID-19 možný, a to vzhledem k omezení doručování písemností do některých zemí, považuje se oznámení podle § 3 odst. 2 (i) za dostatečné.

Toto opatření tajemníka je v platnosti pouze po dobu trvání omezení uvedených v Opatření České pošty, po odpadnutí popsaných překážek bude zrušeno a ustanovení § 3 odst. 2 Řádu bude navráceno do původního stavu.

09. 10. 2021

Setkání Expertů pro řešení sporů o domény .CZ a Panelistů pro řešení sporů o domény .EU a UDRP

09. 10. 2021

Setkání Expertů pro řešení sporů o domény .CZ a Panelistů pro řešení sporů o domény .EU a UDRP

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR organizuje Setkání Expertů pro řešení sporů o domény .CZ a Panelistů pro řešení sporů o domény .EU a UDRP. Setkání se uskuteční v Kaiserštejnském paláci na Praze 1 dne 23. září 2019. Setkání bude probíhat v angličtině, jakožto pracovním jazyce Expertů a Panelistů. Níže naleznete připojený program letošního setkání.

Program

07. 08. 2019

Krátké přerušení provozu platformy

07. 08. 2019

Krátké přerušení provozu platformy

Kvůli údržbě platformy dojde od 16. srpna 2019 (pátek) v 16:00 hodin do 17. srpna 2019 (sobota) 16:00 hodin k plánovanému výpadku platformy.
Děkujeme za pochopení.

Platforma: