image with computer and judge hammer

O nás

O Správci

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky byl založen v r. 1949 jako Rozhodčí soud při Československé obchodní komoře. Později v r. 1980 byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s účinností od 1. ledna 1995 došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Správce). Přes uvedené změny názvu jde stále o týž soud, který si vydobyl za dobu své existence významné postavení zejména mezi evropskými rozhodčími soudy. Velké vážnosti se však těší i mimo evropský kontinent, neboť jsou před ním rozhodovány spory subjektů z celého světa.

Až do roku 1994 bylo rozhodčí řízení omezeno výhradně na mezinárodní obchodní spory a Rozhodčí soud se proto profiloval spíše jako mezinárodní rozhodčí soud, zákon o rozhodčím řízení (zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, s účinností od 1. ledna 1995) však zavedl rozhodčí řízení coby způsob rozhodování jak pro mezinárodní, tak pro vnitrostátní spory.

Po zavedení národní domény .cz se u Správce začaly od roku 2004 rozhodovat doménové spory, čímž se otevřela nová oblast zaměření Rozhodčího soudu. V roce 2005 získal soud možnost soudit spory o domény .eu, v roce 2008 pak byl celosvětovým "správcem" internetu, sdružením ICANN, schválen jako sudiště pro doménová jména .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, .travel a další (více zde). Od roku 2009 soudí také spory o domény .co.nl. a co.no.

Platforma: